fun8b

Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo hiểm đầu tư SUN - Sống Sáng

Giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư thông minh để sẵn sàng tận hưởng cuộc sống

Quyền lợi

 • 5 quỹ đầu tư khác biệt và đẳng cấp giúp tối ưu dòng tiền
 • Bảo vệ lên đến 290 lần phí bảo hiểm cơ bản năm
 • Đặc biệt đặc quyền cho Khách hàng Sức Khoẻ Vàng
 • 3 khoản thưởng hấp dẫn, nhận thưởng dễ dàng

Tính năng

 • Rút tiền mọi lúc theo nhu cầu tài chính
 • Linh hoạt đóng phí từ Năm hợp đồng thứ 5 theo khả năng tài chính
 • Linh hoạt thay đổi Số tiền bảo hiểm từ Năm hợp đồng thứ 3 khi nhu cầu bảo vệ thay đổi
 • Chủ động đầu tư thêm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư bất kỳ lúc nào

Điều kiện

 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
 • Tuổi khi kết thúc hợp đồng: 85 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm: đến 85 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: bằng Thời hạn bảo hiểm. Tuy nhiên, khách hàng có thể đóng phí linh hoạt từ Năm hợp đồng 5
 • Kế hoạch đóng phí: đóng phí định kỳ năm, nửa năm hoặc quý.

Thông tin cần thiết

0

Tham khảo giá đơn vị các Quỹ

fun8b Sơ đồ trang web

1234