cách chơi bóng

Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo Hiểm Sức Khỏe
SUN - Sống Vững Vàng

Giải pháp bảo hiểm toàn diện trước rủi ro bệnh ung thư, vững vàng cho trải nghiệm cuộc sống

Quyền lợi

 • Bảo vệ trước rủi ro ung thư ở mọi giai đoạn bệnh
 • Miễn đóng phí khi bị chẩn đoán Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ
 • Đa dạng với 3 gói sản phẩm bảo vệ 

 

Tính năng

 • Bảo vệ trước rủi ro ung thư ở mọi giai đoạn bệnh
 • Tăng cường bảo vệ trong 5 năm Hợp đồng đầu tiên cho 10 bệnh ung thư thường gặp 
 • Hỗ trợ thu nhập do điều trị bệnh 
 • Giúp bạn và gia đình sống khỏe mạnh hơn với Quỹ chăm sóc sức khỏe & Dịch vụ hỗ trợ tư vấn y khoa 
 • Tham gia tiện lợi trên ứng dụng ACB ONE
 • (*)  Chi tiết áp dụng theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm

Điều kiện

 • Tuổi tham gia hợp đồng: 18 đến 50 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm: 5 năm
 • Thời hạn đóng phí: 5 năm
 • Định kỳ đóng phí: Hàng năm

Thông tin cần thiết

0
cách chơi bóng Sơ đồ trang web

1234