fb88 thể thao

Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Bảo lãnh trong nước

Quý khách hàng có thể quản lý dòng tiền hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh và tăng uy tín với các đối tác trong nước khi phát hành cam kết bảo lãnh tại ACB

Quyền lợi

 • Đa dạng loại bảo lãnh

ACB bảo lãnh cho mọi nghĩa vụ hợp pháp của Quý khách hàng với đối tác: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán thuế xuất nhập khẩu, bảo lãnh nộp dần tiền thuế nợ ......

 • Đơn giản

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng

 • Tăng độ tin cậy

Tăng khả năng được đối tác chấp thuận khi có ACB bảo lãnh

 • Biểu phí cạnh tranh, hợp lý

Tính năng

 • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ (thỏa quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối)
 • Nghĩa vụ bảo lãnh hợp pháp
 • Thời hạn: theo đề nghị của Quý khách hàng và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh
 • Xác thực thư bảo lãnh bằng nhiều phương thức: văn bản, qua ACB online, SWIFT

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Khách hàng thỏa quy định của ACB và quy định của pháp luật.

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75
fb88 thể thao Sơ đồ trang web

1234