cách vao m88

Search suggestions

ACBACB

cách vao m88 - Privileges for customers of Sunlife Vietnam

ACB offers exclusive privileges to customers purchasing Sunlife Vietnam insurances through ACB under the VIP Care program

Features

Categorized as customer of ACB Privilege Banking
Choice of favorite, short account number free of charge
“Elite experiences” privilege

Detailed offers

Customers purchasing insurance policies of Sunlife Vietnam through ACB VIP Care program are eligible for experiencing ACB Privilege Banking with details as follows:

Customer

Insurance premium

Membership (*)

SKY

 

From VND 500 million

Infinite Plus

From VND 300 million to under VND 500 million

Infinite

OCEAN

From VND 100 million to under VND 300 million

Privilege

(*) The membership is determined based on total annual premium of all valid insurance policies under one buyer at the time of registration

Benefits for privilege customers

Find out about the privileges for customers of ACB Privilege Banking as follows:

Đăng ký tham gia

Kính mời quý khách để lại thông tin tại đây
Đội ngũ Giám đốc quan hệ Khách hàng Ưu tiên sẽ liên hệ để hỗ trợ Quý khách.

References

0

Contact ACB Privilege Banking

247 Contact Center:

1800 577 775 (free for privilege banking customers)
(028) 38 247 247
Email: nganhanguutien@cdjxjt.com

cách vao m88 Sơ đồ trang web

1234