luật đánh liêng

Gợi ý tìm kiếm

luật đánh liêng - Thông báo về việc thay đổi địa điểm ATM

Căn cứ Thông tư 31/VBHN-NHNN ngày 16/09/2019 Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (văn bản hợp nhất các thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012; số 20/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016; số 44/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018; số 14/2019/TT-NHNN ngày 30/08/2019)

Ngân hàng TMCP Á Châu trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm ATM như sau:
• Tên gọi ATM:

+ Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Tân Bình – ATM PGD Bảy Hiền 01

+ Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Cộng Hòa – ATM PGD Phan Huy Ích 03

• Địa chỉ lắp đặt ATM:

+ Địa chỉ cũ: 1067 – 1069 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ mới: 116 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

• ATM trực thuộc quản lý của:

+ Đơn vị quản lý cũ: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Tân Bình

+ Đơn vị quản lý mới: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Cộng Hòa

Trân trọng.

luật đánh liêng Sơ đồ trang web

1234