các giải bóng đá

Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

các giải bóng đá - Hoàn tiền 50% giao dịch đầu tiên với thẻ ACB Visa qua Apple Pay

Thông tin ưu đãi

Với giao dịch đầu tiên qua Apple Pay với thẻ ACB Visa, Quý khách sẽ được hoàn tiền 50% đến 200.000 đồng. Cụ thể như sau: 

Đối tượng khách hàng Ưu đãi hoàn tiền
Khách hàng mới của ACB Là khách hàng mới, mở thành công combo tài khoản thanh
toán và thẻ ACB VISA từ ngày 11/08/2023 trở về sau:
+ Hoàn tiền 50% cho tất cả Chủ thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín
dụng quốc tế ACB VISA có phát sinh bất kỳ 01 giao
dịch thanh toán đầu tiên qua tính năng Apple Pay trong
thời gian diễn ra chương trình.
+ Mức hoàn tối đa: 200,000 VNĐ/thẻ/khách hàng.
Khách hàng hiện hữu của ACB- Là khách hàng đang sử dụng tài khoản thanh toán hoặc thẻ
ACB (các trường hợp còn lại):
+ Hoàn tiền 50% cho tất cả Chủ thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín
dụng quốc tế ACB VISA có phát sinh bất kỳ 01 giao
dịch thanh toán đầu tiên qua tính năng Apple Pay
trong thời gian diễn ra chương trình.
+ Mức hoàn tối đa: 100,000 VNĐ/thẻ/khách hàng.

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng khi Khách hàng đăng ký tham gia chương trình bằng cách nhắn tin theo cú pháp:

ACB_KMT_APPLEgửi997 (trong đó "_" là khoảng trắng)

Thêm thẻ ACB Visa và trải nghiệm thanh toán qua Apple Pay

Chi tiết hướng dẫn thêm thẻ ACB Visa vào Apple Pay và cách thức thanh toán TẠI ĐÂY 

Thẻ áp dụng

  • Tất cả thẻ ghi nợ và tín dụng ACB Visa (bao gồm cả thẻ cá nhân và doanh nghiệp)

Thời gian ưu đãi

  • Từ 11/08/2023 đến hết 31/12/2023

Tài liệu Quý khách cần tham khảo

0
các giải bóng đá Sơ đồ trang web

1234